May 25, 2022

IVENSA MEDIA GROUP

VESTI ONLINE NOVINE PORTAL

Raste broj obolelih! Premijerka najavila uvođenje NAJTEŽIH MERA; UREDBE su već donete

Premijerka Ana Brnabić izjavila je da postoji mogućnost uvođenja drastičnijih mera povodom suzbijanja širenja korona virusa.

,,Ne isključujem mogućnost da ćemo večeras ipak doneti odluku za drastičnije, najteže mere, posebno za starije sugrađane”, izjavila je premijerka.

Ona je takođe rekla da je danas očekuju sastanci sa predsednikom Vučićem, zatim sa političkim strankama i opozicijom, pa onda sa susret sa dva krizna štaba. Nakon toga, premijerka će saopštiti stavove javnosti.

,,Imamo ogroman broj ljudi koji se vraćaju iz inostranstva a koji nisu odgovorni pre svega prema svojoj porodici. Samo 15. i 16. marta u zemlju se vratilo 35.376 naših građana iz inostranstva, najviše iz Austrije, Nemačke i Švajcarske“ istakla je premijerka i dodala da svi oni treba da poštuju izolaciju, što se slabo dešava.

Brnabićeva je prenela da je preko ambasada i konzulata „upućena molba našim građanima da ne dolaze u zemlju u vreme praznika“, kao i da je „samoizolacija tamo gde su u ovom trenutku, najbolji način da se zaštite“.

Takođe, premijerka je naglasila da je zatvaranje obrazovnih ustanova bilo u tom cilju da bi se sprečilo javno okupljanje koje roditelji sa decom ne poštuju i okupljaju se u parkovima.

Brnabić je naglasila da se situacija sa virusom komplikuje i da su četiri osobe na respiratorima.

,,Mi smo ovih dana imali slučaj da je preko 50 odsto ljudi u samoizolaciji, a sada je 48 odsto ljudi na kućnom lečenju”, rekla je premijerka.

Prema poslednjim informacijama ovog jutra, trenutan broj zaraženih osoba povećao se na 65.

Od poslednjeg izveštaja do 8h testirano je 19 osoba od kojih u 8 pozitivne na korona virus, a 11 negativne.

,,U kućnoj izolaciji nalaze se tri osobe sa lakšom kliničkom slikom, dok je pet osoba zadržano na bolničkom lečenju, bez komplikacija, stabilnog opšteg stanja,“ stoji u zvaničnom saopštenju.

Donete su nove UREDBE

Uredba, doneta 15. marta, a objavljena danas u Službenom glasniku, utvrđuje da Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saglasnosti sa Ministarstvom zdravlja, može privremeno da ograniči ili zabrani kretanje licima na javnim mestima.

Ista ova ministarstva mogu da narede pojedinim licima ili grupama lica koja su zaražena ili se sumnja da su zaražena zaraznom bolešću covid-19 da borave na adresi svog prebivališta, odnosno boravišta, sa obavezom javljanja nadležnoj zdravstvenoj ustanovi.

Uredba navodi da Ministarstvo unutrašnjih poslova može da naredi da se zatvore svi prilazi otvorenom prostoru ili objektu i onemogući napuštanje tog prostora ili objekta bez posebnog odobrenja.

Takođe MUP može da naredi obavezan boravak određenim licima ili grupama lica na određenom prostoru i određenim objektima kao što su prihvatni centri za migrante i slično.

Uredbom su zabranjena sazivanja i održavanje zborova i svih drugih okupljanja građana na otvorenom prostoru, sva okupljanja u zatvorenom prostoru (sportske, kulturne i druge manifestacije), osim okupljanja koja su od posebnog interesa za rad i funkcionisanje državnih organa i službi.

Za okupljanja od posebnog interesa neophodna su posebna odobrenja koja izdaje ministar unutrašnjih poslova.

Stupanjem na snagu ove Uredbe prekidaju se sve izborne radnje u sprovođenju izbora za narodne poslanike, poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i odbornike skupština opština i gradova, koji su raspisani za 26. april 2020. godine. Sprovođenje ovih radnji nastaviće se nakon završetka vanrednog stanja.

Uredba o organizovanju rada poslodavaca za vreme vanrednog stanja, kojom se utvrđuje rad van prostorija i od kuće, uvodi zabranu službenih putovanja, i definiše obaveze oko zaštita zdravlja zaposlenih koju je Vlada Srbije donela 15. marta, objavljena je danas u Službenom glasniku.

Za vreme vanrednog stanja poslodavac je dužan da omogući zaposlenima obavljanje poslova van prostorija poslodavca na svim radnim mestima na kojima je moguće organizovati takav rad u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, navodi se u Uredbi. Kao oblici ovakvog rada navode se rad na daljinu i rad od kuće. U Uredbi se navodi i da ako opštim aktom i ugovorom o radu nije predviđen ovakav način rada, poslodavac može rešenjem omogućiti zaposlenom obavljanje poslova van prostorija poslodavca “ukoliko mu to organizacioni uslovi dozvoljavaju”.

Rešenje obavezno mora sadržati trajanje radnog vremena i način vršenja nadzora nad radom zaposlenog, a poslodavac je dužan da vodi evidenciju o zaposlenima koji obavljaju rad van prostorija poslodavaca.

Poslodavci čija je delatnost takva da nije moguć ovaj način organizovanja dužan je da svoje poslovanje uskladi sa uslovima vanrednog stanja i to tako da, ukoliko je to moguće, ne iziskuje dodatna sredstva, organizuje rad u smenama – kako bi što manji broj zaposlenih i drugih angažovanih lica obavljao istovremeno rad u jednoj prostoriji. Obaveza ovakvog poslodavca je da omogući održavanje svih poslovnih sastanaka elektronskim, odnosno video-linkom, video-pozivom ili na drugi takav način.

Uredba poslodavca obavezuje da odloži službena putovanja u zemlji i inostranstvu u skladu sa odlukom nadležnog organa o zabrani – odnosno privremenom ograničenju ulaska i kretanja.

Poslodavci su Uredbom obavezani da u cilju osiguranja zaštite i zdravlja zaposlenih, angažovanih i stranaka obezbedesve opšte, posebne i vanredne mere koje se odnose na higijensku sigurnost objekta i lica u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Za zaposlene i angažovane koji su u neposrednom kontaktu sa strankama ili dele radni prostor sa više lica potrebno je obezbediti dovoljne količine zaštitne opreme, navodi se u Uredbi.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

rezultati
Copyright © All rights reserved. IVENSA DESIGN – ID, IVENSA MEDIA GROUP, CMIT – CENTER FOR THE MARKETING AND INFORMATION TECHNOLOGY, SCODE, REDACTION 2020. / 21. | Newsphere by AF themes.