June 30, 2022

IVENSA MEDIA GROUP

VESTI ONLINE NOVINE PORTAL

ADVOKATI ODBIJAJU RAD; PORUČUJU DA JE VAN. STANJE NEUSTAVNO I DA SU LJUDSKA PRAVA PREKRŠENA

Još 02.04.2020. ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE, uputila je zvanično saopštenje sa naznakama da upravni odbor iste komore NE PRIZNAJE VANDREDNO STANJE i DA NALAZI DA JE PROTIVUSTAVNO.

Još 02.04.2020. ADVOKATSKA KOMORA SRBIJE, uputila je zvanično saopštenje sa naznakama da upravni odbor iste komore NE PRIZNAJE VANDREDNO STANJE i DA NALAZI DA JE PROTIVUSTAVNO.

Danas, grupa od 102 advokata uputila je Advokatskoj komori Srbije zahtev da pozovu sve kolege na delimičnu obustavu rada, da odbiju učestvovanje na suđenjima na daljinu, uvedenim zbog pandemije koronavirusa. 

Kako navode doslovce u svom saopštenju :

“Odluka predsednika Republike, predsednika Narodne skupštine i predsednika Vlade kojom se proglašava vanredno stanje ne sadrži obrazloženje, zbog čega nije ni moguće utvrditi ispunjenost uslova za primenu čl.200. st. 5. Ustava Republike Srbije tj. razlog zbog kojeg Narodna skuština nije bila u mogućnosti da se sastane.

Dalje predlažu i pozivaju predsednika Narodne skupštine da sazove sednicu Narodne skupštine ili da građanima Srbije saopšti razloge zbog kojih
Narodna skupština nije u mogućnosti da se sastane.

Ustav RS u čl.200. st. 1. propisuje da vanredno stanje proglašava Narodna skuština i ovo pravo Narodne skupštine kao organa zakonodavne vlasti ne može biti suspendovano bilo kakvom odlukom organa izvršne vlasti.

Takođe ljudska prava zajemčena Ustavom mogu biti ograničena samo ako ta ograničenja dopušta Ustav u svrhe radi kojih ga Ustav dopušta, u obimu neophodnom da se ustavna svrha ograničenja zadovolji u demokratskom društvu i bez zadiranja u suštinu zajemčenih prava.

Ministarstvo pravde je posle uvođenja vanrednog stanja dopisom sudovima odredilo meru kojom će se suđenja zbog krivičnih dela učinjenih zbog nepoštovanja odluka o samoizolaciji odvijati preko Skajpa, bez prisustva okrivljenog.

“Ovim neustavnim i nezakonitim aktom, Ministarstvo pravde je preko svog državnog sekretara ukinulo sudsku vlast u Srbiji i otvorilo teren za početak suđenja pred sudovima koji više podsećaju na preke sudove nego na sudove u kojima se sudi u ime naroda“, navode advokati.

Potpisnici, svih 102, poručuju da “kao advokati ne smeju učestvovati na ovakvim suđenjima i na taj način davati legitimitet jednom činu kojim je izvršna vlast suspendovala sudsku vlast i kojom se u 21. veku na najdrastičniji način ugrožavaju osnovna ljudska prava građana kao što su pravo na odbranu i pravo građanina da im sudi nepristrasan sud“, navode advokati u saopštenju.

Među potpisnicima ove peticije su advokati Borivoje Borović, Božo Prelević, Novak Lukić, Vladimir Gajić, Rodoljub Šabić, Momčilo Bulatović, Slobodan Ružić i mnogi drugi. Advokatska komora Srbije pozivala je sve advokate da, dok traje vanredno stanje, pružaju i besplatnu pravnu pomoć građanima kojima su povređena ustavom i međunarodnim pravom zajamčena ljudska prava i osnovne slobode.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

rezultati
Copyright © All rights reserved. IVENSA DESIGN – ID, IVENSA MEDIA GROUP, CMIT – CENTER FOR THE MARKETING AND INFORMATION TECHNOLOGY, SCODE, REDACTION 2020. / 21. | Newsphere by AF themes.