June 25, 2022

IVENSA MEDIA GROUP

VESTI ONLINE NOVINE PORTAL

EVO KO IMA PRAVO I KOJI SU USLOVI ZA BESPLATAN ODMOR U BANJAMA DO 10 DANA; PRIJAVE DO 7. SEP.

Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje danas je istakao na svom sajtu POZIV za prijavu za besplatnu rehabilitaciju u nekoj od 25 banja u Srbiji.

Pravo na besplatnu rehabilitaciju u zdravstveno-stacionarnim ustanovama i banjsko-klimatskim lečilištima tokom 2020. godine, u trajanju od 10 dana, imaju korisnici starosnih, invalidskih i porodičnih penzija koji imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije i čija je penzija do iznosa od 27.775,00 dinara.

U besplatnu rehabilitaciju uključeni su troškovi prevoza u visini cene autobuske, odnosno vozne karte drugog razreda. Fond će snositi troškove prevoza i boravka za pratioca deteta koje koristi porodičnu penziju po osnovu nesposobnosti za samostalan život i rad, kao i za pratioca slepog penzionera koji je ostvario pravo na rehabilitaciju o trošku Fonda.

Pravo  na besplatnu rehabilitaciju imaju svi korisnici penzija koji, osim penzije koja je niža od gore navedenog iznosa, nemaju druga lična primanja, kao i penzioneri koji su to pravo ostvarili primenom domaćih propisa i na osnovu međunarodnih ugovora, pod uslovom da zbir tih penzija ne prelazi gore navedeni iznos (preračunato po srednjem kursu NBS na dan 15. 7. 2020. godine 1€ = 117,5863 dinara).

Fond plaća i pun pansion i troškove terapije u banji, a penzioneri će tokom boravka u banjama biti potpuno medicinski zbrinuti, što podrazumeva lekarski pregled, EKG, laboratorijske analize, specijalističke preglede i vizite odeljenjskih lekara.

Korisnici sa teritorije Kosova i Metohije sa prebivalištem, odnosno boravištem van teritorije te pokrajine, prijave podnose najbližoj filijali Fonda.

Kako je saopšteno, rang-lista se posebno utvrđuje za starosne, porodične i invalidske penzije.

“Na redosled na rang listi uticaće visina penzije, dužina staža osiguranja, dužina korišćenja penzije, ostvareno pravo na tuđu negu i pomoć i ostvareno pravo na porodičnu penziju za korisnika koji je to pravo ostvario kao dete koje nije sposobno za samostalni život i rad”, navodi Fond PIO.

Pod jednakim uslovima, prednost će imati stariji korisnik penzije, a članstvo u penzionerskim organizacijama nije uslov za korišćenje prava na besplatnu banjsku rehabilitaciju.

Prijave na oglas se podnose od 20. avgusta zaključno sa 7. septembrom 2020. godine.

Uz prijavu podnosi se penzijski ček, medicinska dokumentacija kao i izjava u koju banju žele na desetodnevnu besplatnu rehabilitaciju.

PREUZMITE OBRAZAC NA LINKUhttps://www.pio.rs/sites/default/files/Vesti/Obrazac-Prijava_za%20_banje_2020.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published.

rezultati
Copyright © All rights reserved. IVENSA DESIGN – ID, IVENSA MEDIA GROUP, CMIT – CENTER FOR THE MARKETING AND INFORMATION TECHNOLOGY, SCODE, REDACTION 2020. / 21. | Newsphere by AF themes.