May 25, 2022

IVENSA MEDIA GROUP

VESTI ONLINE NOVINE PORTAL

NA OSNOVU DIREKTIVE VIŠE OD 15.000 PRIPADNIKA VOJSKE SRBIJE IZVODI “MUNJEVITI UDAR 2021” EVO I ZAŠTO … INFO

Uzbunjivanjem više od 15.000 pripadnika Vojske Srbije sa startom 15.06. 2021. rano ujutru po direktivi vrhovnog komandanta Vojske Srbije i predsednika Republike ~ Aleksandra Vučića, otpočeta je provera borbene gotovosti komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije.

Združena taktička vežba sa bojevim gađanjem „Munjeviti udar 2021“, izvodi se na osam lokacija širom Republike Srbije u sadejstvu jedinice Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i PVO, 72. brigade za specijalne operacije i 63. padobranske brigade.

Na poligonima na 8 lokacija Vojska Srbije realizuje intenzivne aktivnosti u dnevnim i noćnim uslovima, širom Republike Srbije.

U ovoj fazi vežbe, jedinice Kopnene vojske, Ratnog vazduhoplovstva i PVO, 72. brigade za specijalne operacije i 63. padobranske brigade uvežbavaju širok spektar zadataka na kopnu, vodi i u vazdušnom prostoru. Na Rtnju, Pešterskoj visoravni, u Deliblatskoj peščari, na Tisi kod Titela i poligonima „Pasuljanske livade“, „Međa“, „Orešac“ i „Borovac“ izvode se napadne, odbrambene, protivterorističke i protivpobunjeničke operacije.

U jednom od segmenata vežbe, 246. bataljon atomsko-biološko-hemijske odbrane (ABHO) realizuje intenzivne vežbovne aktivnosti u sprovođenju mera protivnuklearno-hemijsko-biološkog obezbeđenja u izvođenju operacije, u rejonu planine Rtanj.

Tokom vežbe, pripadnici 246. bataljona ABHO realizuju širok spektar zadataka atomsko-biološko-hemijskog obezbeđenja jedinica Kopnene vojske. Uvežbava se i proverava rad osmatračke i laboratorijske stanice ABHO, dekontaminacija motornih i vučnih vozila, naoružanja i ljudstva, kao i rad štabnih oficira u komandi bataljona.

U osmatračkoj stanici ABHO, upravnom organu u mreži nuklearno-hemijsko-biološke kontrole, vrši se prikupljanje i analitička obrada raspoloživih podataka o dejstvu neprijatelja, dok se u laboratorijskoj stanici prikupljaju i obrađuju uzorci radi planiranja daljeg toka operacije. Dekontaminacija se sprovodi korišćenjem novouvedene platforme za dekontaminaciju M-09, koja se pokazala izuzetno efikasnom u realizaciji ovog tipa zadataka.

Dejstva izvode jedinice svih rodova Vojske Srbije, uz podršku opštih i logističkih službi koje obezbeđuju neprekidnost veze, vazdušno osmatranje i javljanje, atomsko-biološko-hemijsko obezbeđenje, transport, ishranu, ubojna sredstva, zdravstvenu zaštitu i ispravnost sredstava ratne tehnike. 
Na vežbi se koriste tenkovi, borbena vozila, artiljerijski sistemi i oruđa, brodovi, avioni, helikopteri, daljinski pilotirani vazduhoplovi, PVO sistemi, besposadne platofrme i široka paleta pešadijskog i naoružanja specijalnih jedinica.

Tokom vežbovnih aktivnosti biće realizovano više taktičkih vežbi i taktičkih vežbi sa bojevim gađanjem, a najkompleksnija će biti združena vežba sa bojevim gađanjem ojačane taktičke grupe u izvođenju napadne operacije, koja će se održati 27. juna na privremenom poligonu „Pešter“. Tada će se državnom rukovodstvu prikazati odlučnost, uvežbanost, vatrene mogućnosti i visok nivo sadejstva i saradnje jedinica Vojske Srbije za odgovor na izazove, rizike i pretnje po bezbednost Republike Srbije.
 
Sve provere se realizuju i vežbe se izvode kako bi se utvrdio dostignuti nivo operativnih sposobnosti Generalštaba, komandi i jedinica za izvršenje dodeljenih zadataka, borbene gotovosti snaga Vojske Srbije i unapređenja osposobljenosti komandi, jedinica i ustanova Vojske Srbije za odgovor na izazove, rizike i pretnje po bezbednost Republike Srbije.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

rezultati
Copyright © All rights reserved. IVENSA DESIGN – ID, IVENSA MEDIA GROUP, CMIT – CENTER FOR THE MARKETING AND INFORMATION TECHNOLOGY, SCODE, REDACTION 2020. / 21. | Newsphere by AF themes.